ไม้ที่ได้รับความนิยมตกแต่งบ้าน

ไม้อัด

ประเทศไทย ไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ ไม้สัก มะค่า ไม้เต็ง ไม้คะเคียน ไม่ประดู่ ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ยาง และมีไม้อีกหลายชนิดที่นิยมใช้ ซึ่งในปัจจุบันไม้กลุ่มเหล่านี้ค่อนข้างที่จะหายาก เนื่องจากรัฐบาลได้มีการปิดป่า เพื่อลดจำนวนการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น ไม้ที่ใช้กันส่วนใหญ่ หรือที่เราเห็นกันในตามตลาดค้าไม้ มาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง พม่า ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย เราจึงมักจะได้ยินชื่อไม้ต่างๆ เช่น ไม้เต็งมาเลย์ ไม้เต็งลาว ไม้สักพม่า และยังรวมไปถึงชื่อแปลกๆอย่าง ไม้กาเปอร์ รีสัก ตานั่ง อลันบาตู ยูบ้า เป็นต้น
ส่วนไม้สัก เรียกได้ว่าเป็นไม้สักไทย ที่สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้ในตอนนี้ นั่นก็คือ ไม้สักทอง แต่บางท่านนั้นอาจจะไม่รู้จักว่า จริงๆแล้วไม้สักนั้น จัดอยู่ในกลุ่มประเภทของไม้เนื้ออ่อน สามารถนำมาสร้างเพื่อเป็นเสาบ้าน เสาอาคาร ปูพื้น ทำฝาบ้าน หรือแม้กระทั้งการแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ
ส่วนไม้เต็ง เป็นไม้เนื้อแข็งที่เหมาะกับการทำเสาบ้านมากที่สุด ซึ่งหากวัดความแข็งแรงแล้วละก็ ซึ่งแข็งมากกว่า ไม้สัก 130% เลยทีเดียว