ความรู้เรื่อง ไม้อัด และวิธีเลือก

ไม้อัด
ลักษณะของไม้อัด เป็นไม้ที่ถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์เอง ซึ่งใช้ในทางอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไม้สัก หรือไม้ที่มีปัญหาเยอะๆ ไม่ที่ไม่มีความสวยงาม นำมาต้มเพื่อให้ยางต้นไม้นั้นออกเสียก่อน หลังจากที่เนื้อไม้เริ่มอ่อนตัวลง นำมาเข้าเครื่องปอก หรือเครื่องสไลด์ ออกมาเป็นแผ่นๆ นำมาอัดกาวโดยวางไม้สลับหน้ากันเป็นชั้นๆ ซึ่งลักษณะการวางอยู่ที่ความหนาของไม้ เช่น 3,5,7 เป็นต้น
วิธีเลือกไม่อัดอย่างถูกต้อง
1. สีของไม้ต้องมีความสม่ำเสมอกัน
2. มีความเรียบ แต่ไม่ถึงกับให้เนื้อไม้นั้นลื่น
3. น้ำหนักไม้ต้องเบา
4. เหมาะกับงานที่นำมาใช้ต่างๆ

ไม้สักทอง
ความรู้เรื่อง ไม้เนื้ออ่อน และวิธีเลือก
1. ไม้ฉำฉา คุณสมบัติของไม้ฉำฉา เป็นไม้ที่มีเนื้อหยาบ ไม่มีความแน่นอยู่ในตัว มีสีค่อนข้างจางกว่าไม้ชนิดอื่น น้ำหนักเบา ซึ่งอยู่ในกลุ่มของไม้เนื้ออ่อน สามารถนำมา ตกแต่งชักเงาได้ง่าย
2. ไม้สัก คุณสมบัติของไม้สัก ถือได้ว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพมากที่สุดในบรรดาไม้ แต่ข้อเสียคือ ความแข็งแรงนั้นไม่เท่าไม้เนื้อแข็ง แต่จัดอยู่ในกลุ่มของไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งอายุจะต้อง 150 ปีขึ้นไป มักจะพบอยู่ในป่าเบญจพรรณ เนื้อไม้ออกเป็นโทนเหลือง ซึ่งนานเข้าจะกลายเป็นสีน้ำตาลแก่ มีกลิ่นหอม และมีน้ำมันอยู่ในตัวของเนื้อไม้สัก ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
3. ไม้ยาง คุณสมบัติของไม้ เป็นไม้เนื้ออ่อนหยาบ มีของไม้ออกสีแดง ใช้ในบริเวณที่ร่ม มีความแข็งแรง พอใช้ได้ แห้งช้า และหดง่าย สามารถนำมาเลื่อยผ่าง่าย บิดงอไปตามสภาพอากาศ มักนิยมใช้ในการทำบ้านเช่น ทำฝ้า ทำฝาบ้าน หรือส่วนที่ไม่ได้ใช้รับน้ำหนัก มีราคาถูก